Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > พัสดุภาครัฐ  
" รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง "
การใช้คำว่ารักษาราชการแทน กับรักษาการในตำแหน่งใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ และถ้าผู้รักษาราชการแทนต้องลงนามในการขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ต้องลงตำแหน่งอย่างไร


tinee

3 ก.ค. 2552 14:11
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14