Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > ค่าใช้จ่ายเดินทาง,ฝึกอบรม,จ้างเหมา, เงินรางวัล, สาธารณูปโภค,ค่าตอบแทน  
" ค่าน้ำมันรถกรณีเดินทางไปราชการค่ะ "
กรณีเดินทางไปราชการดังนี้
1. ยืมรถส่วนกลางไป แต่น้ำมันหมดแล้วเติมน้ำมันต้องทำจัดซื้อจัดจ้างจัด
จัดจ้างด้วยเหรอคะ ถ้าทำทำอย่างไร
2.จ้างเหมารถเฉพาะในส่วนของค่าแรง ไม่รวมน้ำมันเวลาทำตามระเบียบ
ตามระเบียบพัสดุ
3. สงสัยค่ะ ว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีปกติที่เติมนั้นเบิกเป็นค่า
เชื้อเพลิง ในหมวดค่าใช้สอย แต่กรณีเดินทางไปราชการนั้นเบิกเป็ฯค่
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอื่น
ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าค่ะ

การเงิน

16 มิ.ย. 2552 22:39
1. ข้อ1 ขอรถราชการไปน้ำมันหมดก็เติมปั๊มแล้วนำบิลมาเบิกที่หน่วย ไม่ต้องทำจัดซื้อ
หรอกครับเพราะใครจะไปตรวจรับน้ำมันให้ล่ะครับ ผมเห็นในหนังสือขอหารือคลัง
ของทหาร ซึ่งคลังตอบว่าเป็นค่าใช้สอยเบิกในค่าใช้จ่ายบริหารของหน่วยตามปกติ
แต่ก็สงสัยเหมือน ข้อ 3 ว่าทำไมไม่ถือเป็นต่าพาหนะตามมาตรา 14(3)พรฎ.ค่าใช้
จ่ายเดินทางไปราชการ ส่วนข้อ 2 การจ้างเหมารถตามระเบียบพัสดุ ปกติต้อง
ตกลงกันให้ครบถ้วนของงานจะมาแยกค่าแรง ตัวรถยนต์ น้ำมัน ไม่ได้หรอกครับ
มันจะยุ่งและไม่มีระเบียบรองรับ ตรวจสอบก็ยาก จะซื้อน้ำมันตามระเบียบฯแต่ไปเติม
ใส่รถคน/นิติบุคคลภายนอกผมว่ามันทะแม่งๆชอบกลครับ

การเงินทหารน้ำ

21 มิ.ย. 2552 17:10
2. ข้อ1.นำรถส่วนกลางเดินทางไปราชการ แล้วเติมน้ำมันก็ให้นำใบเสร็จรับเงินนั้นพร้อมคำสั่งให้ไปราชการโดยรถคันที่เติมน้ำมันด้วยนะมาแนบพร้อมกับรายกพร้อมกับรายงานการเดินทางไปราชการ โดยไม่ต้องทำตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ2.คุณต้องมีบันทึกที่ขอจัดจ้างเหมารถคันนี้และระบุด้วยว่าเหมารถอย่างเดียวสำหรับน้ำมันขอใช้งบงานอะไรก็ว่าไป
ข้อ3.ใครบอกว่าค่าน้ำมันเวื้อเพลิงเป็นค่าใช้สอยเข้าใจผิดป่าวค่าวัสดุนังานมันและเชื้อเพลิงอยู่ในหมดค่าค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง แต่หากว่าเรานำใบเสร็จรับเงินมาเบิกในกรณีเดินทางไปราชการ จึงจะเป็นค่าใช้สอย (ค่าเดิใช้สอย ประเภทค่าเดินทางไปราชการ 254)โอเคนะคะ

แมว

6 ก.ค. 2552 10:12
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14