Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > ค่าเช่าบ้าน, การศึกษา, ค่าเล่าเรียน, พื้นที่พิเศษ  
" ค่าศึกษาบุตร "
ค่าเล่าเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 25,000 บาท สามารถเบิกได้ 3,900 บาทหรือไม่

อุทุมพร

12 มิ.ย. 2552 18:14
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14