Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > สวัสดิการรักษาพยาบาล  
" สิทธิจ่ายตรง "
ฝากเช็คสิทธิในระบบจ่ายตรงของ นางสำรวย วินาโร 3340900222133 หน้า สปสช.เป็นสิทธิขรก เบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) แต่ขออนุมัติสิทธิจ่ายตรงไม่ได้

10949

29 เม.ย. 2552 11:30
1. กรมบัญชีกลางตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีการกรอก “วัน/เดือน/ปีเกิด” ของเจ้าของสิทธิกับมารดาเป็นวันเดียวกันทำให้ถูกระงับสิทธิ ดังนั้นรบกวนเจ้าของสิทธิติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อแก้ไขข้อมูลในฐานฯให้ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วกด “บันทึก” หลังจากนั้น 15 วันจึงจะสามารถใช้สิทธิได้ครับ

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

6 พ.ค. 2552 09:47
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14