Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > สวัสดิการรักษาพยาบาล  
" การเบิกค่ารักษาพยาบาลเอกชน "
ผมอยากได้ระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกได้เท่าไหร่ในกรณีใดบ้าง

สงกรานต์

11 พ.ย. 2551 09:06
1. ในหลักการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 11 วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ดังนี้
1.ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในจากสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาในทันทีทันใดอาจป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของบุคคลดังกล่าว เมื่อได้มีใบรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนมาเบิกจ่าย และ ให้เบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1.1 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว77 ลงวันที่ 15 ก.พ.48
1.2 ค่าห้องค่าอาหาร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พ.ย. 49
1.3 ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3000 บาท


กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

11 พ.ย. 2551 15:36
2. สอบถามเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลครับ
รบกวนหน่อยนะครับ(ผมเป็นข้าราชการครับ)
คือว่าผมพาพ่อไปตรวจร่างกายที่ รพ.กรุงเทพ(พ่อมีอาการเจ็บแสบหน้าอก) ครับ หมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจตีบ และตัน ต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วน เพราะหัวใจอาจจะหยุดเต้นตอนไหนก็ได้ จึงแอดมิดในวันนั้นทันที และรอรับการผ่าตัดทำบายพาสและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
หลังการผ่าตัด มีการติดเชื้อ จึงรักษาตัวในไอซียูตลอด ประมาณ 1 เดือน รพ.แจ้งค่าใช้จ่ายมา 3.7 ล้านบาทครับ
ผมพอจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้างไหมครับ(หมอออกใบรับรองว่าได้รับการรักษาฉุกเฉินครับ)
รบกวนด้วยนะครับ

วัลลภ

14 ก.ค. 2552 13:28
3. ลูกชายกระผมติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดต้องเข้ารักษาตัวทันทีเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหลังจากรักษาเสร็จมีประกันอยู่ก็เบิกได้ส่วนหนึ่งจึงนำมาเบิกทางราชการแต่ทางราชการนำไปผูกพันธ์กับการเบิกทางประกันทั้งที่ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปยังสูงกว่าที่เบิกประกันได้เช่นค่าห้อง 6,000 บาทเบิกทางประกันได้ 2,000บาททางราชการให้เบิกได้ 1,000บาทอ้างว่าได้เบิกประกันไปแล้ว 2,000แล้วบอกว่าระเบียบให้เบิกได้ไม่เกิน 3,000บาทเป็นต้นค่ายาก็เหมือนกันเอาการเบิกจากประกันมาเทียบทั้งที่การเบิกยังขาดจำนวนอยู่บวกการเบิกจากประกันด้วยทำให้เกิดการสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่

นายชนะ โชคสกุล

14 ส.ค. 2552 06:32
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14