Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > การจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้าง, บำเหน็จบำนาญ, ค่าครองชีพ, เงินเพิ่มพิเศษ  
" การคำนวณเวลาทวีคูณ "
เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2494 เริ่มทำงานวันที่ 2 มิถุนายน 2518 ทำงานในท้องที่ที่กำหนดเป็นชายแดน เวลา 1 ปี 9 เดือน อยากทราบว่า เกษียณอายุราชการเมื่อไหร่ อายุราชการรวมทวีคูณแล้วทั้งหมดรวมกี่ปี ครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สมชาย ทองชุม

9 ม.ค. 2551 11:58
1. เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2554 เวลาราชการปกติ 36 ปี 3 เดือน 28 วัน เวลาทวีคูณ 5 เดือน 8 วัน (สำหรับเวลาชายแดน1 ปี9เดือนไม่ทราบว่าเป็นอะไร - ไม่เข้าใจความหมายจึงไม่ได้รวมให้)
เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญจะเป็น 36 ปี 9 เดือน 30 วัน

ส่วน 3

9 ม.ค. 2551 16:11
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14