Inside Google
เลือกกลุ่ม
กระดานข่าว > ลูกจ้างส่วนราชการ  
" อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช. และปริญญาตรี "
สอบถามอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
วุฒิปริญญาตรี และวุฒิ ปวช. ในปัจจุบัน

อยากรู้

4 พ.ค. 2552 11:38
1. อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช. 5,760 บาท ปริญญาตรี 7,940 บาท

กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง

22 พ.ค. 2552 09:23
2. อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สป. วุฒิ ปวช.ค่าจ้างขั้นต่ำชั่วคราว
5,751 บาท ขั้นต่ำ 6,100 บาท ขั้นสูง 8,750 บาท
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว สป. วุฒิ ปปริญญาตรี.ค่าจ้างขั้นต่ำ
ชั่วคราว 7,935 บาท ขั้นต่ำ 8,410 บาท ขั้นสูง 12,000 บาทลูกจ้างงานจ. รพท.

22 พ.ค. 2552 11:21
3. มันขึ้นอยู่กับจังหวัด หรือหน่วยงานที่จ้างด้วยมั้ยครับ

สงสัย

26 พ.ค. 2552 09:40
4. อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ลูกจ้างสังกัดอยู่

ลูกจ้าง รพท.

26 พ.ค. 2552 14:56
5. วุมฺปวช.สามารถเทียบได้กับวุฒิอะไรเพราะตอนนี้มีวุฒิม.6,อนุปริญญษ,ป
อนุปริญญา และปริญญาตรี

ระนอง

28 มิ.ย. 2552 13:11
6. เรื่องุวุฒิการศึกษา ตอนนี้ดิฉันทำงานในตำแหน่งธุรการ
รพ.แห่งหนึ่งได้รับเงินเดือน5910บาทและจนทเรียกให้พบ
แนะนำให้นำวุฒิมาปรับแต่เป็นวุฒิปวช.ซึ่งดิฉันไม่มีแต่ดิฉัน
มีวูมฒิม.6 อนุ}ปริญญา และปริญญาตรีอยากทราบว่าเรา
สามารถนำวุฒิดังกล่าวมาปรับได้หรือไม่คะขอบคุณคะ

ระนอง

28 มิ.ย. 2552 13:15
7. แล้ว ปวส. ล่ะคะ เงินเดือนจะเท่าไร

ลูกจ้างชั่วคราว

20 ก.ค. 2552 16:21
8. ข้าพเจ้าเป็นลูกจ้าชั่วคราววิทยาลัยฯ วุฒิ ปวช. อัตราเงิน 5760 บาท
ปัจจุบันสำเร็จวุฒิ ปวส.แล้ว สามารถนำวุฒิ ปวส.ไปทำเรื่องปรับอัตราเงินเดือนได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำยังไง ถ้าไม่นั้นเพราะอะไร
ขอทราบระเบียบเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติขอบคุณครับ4 ส.ค. 2552 19:16
9. วุฒิ ม6 ต.จนท.ธุรการ ทำงาน 13 ปี มีโอกาสได้ค่าจ้างเพิ่มหรือเปล่าค่ะ

ลูกจ้างรพ.

26 ส.ค. 2552 16:26
10. มีข้อสงสัยว่า ถ้าขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน แต่ปริญญาตรีฐานค่าจ้างแล้วคงที่ท

เท่าไหร่ค่ะ ที่เป็นมาตราฐานในการจ้าง


ลูกจ้างชั่วราว

ลูกจ้างชั่วคราว

31 ส.ค. 2552 10:12
ตอบ
 
จากคุณ :
  E-mail :
  ข้อความ :
   
 
<< กลับไปหน้ากระดานข่าว
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14