Inside Google
เลือกกลุ่ม
ข้อมูลทั้งหมด
 
ข้อมูลน่ารู้ > ข่าวทั้งหมด
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
ผู้พิมพ์ : สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ วันที่ : 29/9/2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551

Download Document
<< กลับ
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2273-9024, 0-2273-9613-14